Japonci nejedia sushi

Japonci nejedia sushi

Amerika nie je samý hamburger a na Slovensku nemáme všade bryndzu. Gastronomické stereotypy vás môžu klamať.